Business Model Canvas

Alexander Osterwalder har utviklet en forretningsmodell – Business Model Canvas. Når du har en idé, som du ønsker å videreforedle til en forretningsidé, så vil dette rammeverk hjelpe med å strukturere og kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, distribusjonskanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, samarbeidspartnere og kostnader. Digitalisert skjema for forretningsmodell og forretningsplan, som du får med når du etablerer nettsted på frifulg.net, bygger på disse prinsippene. Business Model Canvas er for mer etablerte bedrifter enn Start-Ups. Se video