Lean StartUp

Er du i tidlig startfase med dine forretningsidé. Lean StartUp er en smidig måte å bygge opp et produkt eller tjeneste fra ide til marked. Vi leverer verktøy som tar deg gjennom Lean Start-Up og en MVP-analyse. MVP står for Minimum Viable Product – eller på norsk – minste brukbare produkt. For å lære å kjenne kundene/brukerne dine, kan du utarbeide en Personas med vårt verktøy. Personas er en fiktiv beskrivelse av en typisk kundegruppe.

Kort video om Lean StartUp

Her er MVP forklart.

Disse to videoene forklarer Personas.