MVP (Minimum Viable Product)

Her er tre korte videoer som forklarer MVP (Minimum Viable Product, eller på norsk; minste brukbare produkt). Den første videoen forklarer hva MVP er.

I denne videoen forklares hvordan MVP kan utvikles steg for steg.

Testing av MVP – enkle metoder enkelt forklart.